מרחב למידה חברתית

ציבורי

ציור וכתיבה על שולחנות, התכנסות באוהל או על כר הדשא, ישיבה על בולי עץ או עמידה סביב שולחן הבר.

מגוון וריאציות למידה שונות נבחרו בתכנון ועיצוב מרחב למידה המותאם לפדגוגיה חדשנית שפותחה בבית הספר. תכנון המרחב נשען על עקרונות התכנית.

שותפה ליצירה: ניצן פלד

צילום: הגר דופלט